Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Bliver gift med Pierre Louis Dupont 0 1 0 0 Never
Levede adskilte i en kortere periode, hvor Niels Hansen boede i Aabenraa. 0 1 0 0 Never
Dispensation fra trolovelse og lysninger. 0 1 0 0 Never
Ved vielsen i 1885 boede Jens Christian på Kapelvej nr. 7 og Jørgine på Kapelvej nr. 9 (ved noget fa… 0 1 0 0 Never
År 1901; Moderen bor i Horsens sammen med datteren og faderen bor i Berlin 0 1 0 0 Never
Peder Mortensen, udlagt barnefader. 0 1 0 0 Never
Fraskilt før 1880. 0 1 0 0 Never
Barnløst ægteskab 0 1 0 0 Never
Søren K. Kristensen, udlagt barnefader. 0 1 0 0 Never
Frans er udlagt barnefader for Ellen Vilhelmine Nilsson. 0 1 0 0 Never
Niels Peter Andersen - udlagt barnefader. Tjenestekarl i Ørslev og hendes forlovede. 0 1 0 0 Never
Vielsessted og dato jfr. Bråby kirkebog. 0 1 0 0 Never
Ingen børn 0 1 0 0 Never
Barnløst 0 1 0 0 Never
Trolovet i Kliplev april 1851 0 1 0 0 Never
Forlovet Felsted kirkebog september 1838 0 1 0 0 Never
Viet af valgmenighedspræsten i Silkeborg 0 1 0 0 Never
Hans Christian Nielsens fraskilte kone lever, men er åndssvag - jfr. kirkebogen 0 1 0 0 Never
Degnen har noteret Frederikkes efternavn som Jensdatter, hvilket må være forkert. Jfr. folketællinge… 0 1 0 0 Never
Borgerlig viet 20. april 1877 0 1 0 0 Never
Barnløst ægteskab 0 1 0 0 Never
Nis Brodersen forlod sin kone, Metta Margrethe efter 5-6 år. Rygtet sagde, at han opholdt sig på Fan… 0 1 0 0 Never
Forlovede, nåede ikke at blive gift, at brudgommen - Jacob Jessen Møller på Avnbølmark - ikke nåede… 0 1 0 0 Never
Gift ved sygelejet 0 1 0 0 Never
Kongelig bevilling af 14. august til indgåelse af ægteskab 0 1 0 0 Never
Peder Poulsen Neuhaus er angivet som ungkarl ved vielsen i 1868. Ægteskabet med Charlotte Binzer ang… 0 1 0 0 Never
Indlagt for egen regning den 25. maj 1965 på Sønderborg sygehus. 1 0 0 0 Never
Ingrid Maria Elisabeth Juul Sørensen blev født den 13. august 1920 i Horsens af 1 0 0 0 Never
I flg. fortælling fra mor: Når broderen Olav var på besøg ved Aksel Herluf (med overnatning), sang d… 1 0 0 0 Never
Uddrag fra en Thomas Thomsens erindringer fra Segalt (en elev af Jens Sørensen). http://arosleo.dk/d… 1 0 0 0 Never
I 1845 boede familien på Riddergade i Fredericia 1 0 0 0 Never
Han blev gift og mere vides p.t. ikke 1 0 0 0 Never
Død af alderdomssvaghed 1 0 0 0 Never
Har været gift 2 gange. Anden gang med Marie Touvoi, den 2. april 1724 1 0 0 0 Never
Møller i Nordborg Bygningen er nu biograf. 1 0 0 0 Never
Johannes lærte mølledriften på Visby Mølle og mens har arbejder der, køber han 1834 møllen i Ottersb… 1 0 0 0 Never
Faddere: pigen Sidsel Kirstine Pedersdatter i Grene bar barnet, 1 0 0 0 Never
Ridefogedembedet blev bestridt af Peter Nissen, der døde 4.4.1850, hvorefter embedet sammen med fogd… 1 0 0 0 Never
Den 14. maj 1803 skrev præsten i kirkebogen for Bjolderup følgende: 1 0 0 0 Never
Fik i alt 5 børn med Jacob Kallesen, hvoraf een er i live i 1775. 1 0 0 0 Never
Fra 1890 til 1894 blev Johannes udlært i sadelmagerfaget ved Chr. Fallesen i Haderslev. Han vendte t… 1 0 0 0 Never
Brudgommen udtrådt af folkekirken, men eventuelle børn skal tilhøre Folkekirken. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben foruden moderen selv var: 1 0 0 0 Never
Født klokken fjorten femogtyve 1 0 0 0 Never
Født klokken fire femten 1 0 0 0 Never
Født klokken nitten femogtredive 1 0 0 0 Never
Orla Petersen kom jeg til at samarbejde med på Gentofte Kommunes Mariebjerg Kirkegård og Krematorium… 1 0 0 0 Never
Agnes Birgitta Elga Sørensen, blev kaldt "søster Edith" og befandt sig på Den Franske Skole, da den 1 0 0 0 Never
I 1987 bor hun i privatlejlighed, hvor hun tager sig af pastor Marthensen. 1 0 0 0 Never
Jean Charles Dupont's mor var egentlig Francois datter Susanne Marie Dupont 1795-1875. Hans far var… 1 0 0 0 Never
Cathrine og Pierre får yderligere 3 børn - de to i mellem 1805 og 1812 og den sidste i år 1814. Diss… 1 0 0 0 Never
Abraham og Anne blev skilt 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Foruden familien boede der følgende på adressen i 1840: 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåb: 1 0 0 0 Never
Født på Statshospitalet i Sønderborg klokken 01.05 1 0 0 0 Never
Født klokken 07.10 1 0 0 0 Never
Emigreret til San Francisco med følgende data: 1 0 0 0 Never
Udvandret med følgende data: 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift i hvert fald i 1892. Om han blev gift senere vides ikke - er ikke undersøgt. 1 0 0 0 Never
Ugift i hvert fald indtil år 1892 1 0 0 0 Never
Udvandret med følgende data: 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Navn: Dupont, Chr. Stilling: Gørtler 1 0 0 0 Never
Lorenz C. K. er enkemand før vielsen i 1874 1 0 0 0 Never
Fra 1892 slagter i Chicago. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Olympes 2 døtre boede på landet mellem Kolding og Fredericia. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Dimitterede fra Jelling Seminarium i 1880. 1 0 0 0 Never
Jfr. folketællingen i Ormslev 1921 er Laura midlertidigt på Sct. Josef Hospitalet i Aarhus Hun ses i… 1 0 0 0 Never
Ugift fruentimmer. Udlagt barnefader Christopher Nielsen fra Vejle 1 0 0 0 Never
Bliver gift med en blikkenslager i København 1 0 0 0 Never
Får en datter 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Efter Jens Olav Sørensens død, solgte Caroline villaen i Fredericia og flyttede til et kollektivhus… 1 0 0 0 Never
I 1834 boede familien: Aarhus, Ning, Ormslev, Ormslev Bye, 33, et Huus, 33 1 0 0 0 Never
Fraskilt jfr. FT 1880 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Raahede Mølle pr. Hviding. Møllen menes at være bygget omkring 1790. 1 0 0 0 Never
Hans Peter Brodersen købte ejendommen Østergaards Mølle i Hoptrup sogn i 1851 for 15.000 Rbd. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Som ung rejst til Potsdam - videre kendes ikke. 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben: Pigen Karen Marie Jensen, V. Ulslev / Konen Stine Sofie Jensen / 1 0 0 0 Never
Ophold: 8. oktober 1894 flytter til Aabenraa; 18. september 1895 tilflytter han Haderslev fra Soling… 1 0 0 0 Never
Skilt fra Max Alexander Wilhelm Schützsack den 12. juni 1916 jfr. Flensborg Amtsgericht. 1 0 0 0 Never
Som fadder ved dåben til Elisabeth Lüth er bl.a. angivet en Martha Lüth fra Kiel og Johannes Hansen… 1 0 0 0 Never
Ugift i 1870 1 0 0 0 Never
Ungkarl 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Raahede Mølle pr. Hviding. Møllen menes at være bygget omkring 1790. 1 0 0 0 Never
Døde i 1. verdenskrig i Frankrig. 7. batteri ved 70" artilleri-regiment, feuerstellung M352 klokken… 1 0 0 0 Never
Faldt i 1. Verdenskrig i Wytschaete, Flandern - 76" Infanteri Regiment. 1 0 0 0 Never
Tvilling, faddere ved dåben: Jes Rossen, Årtoft Mark, - Johann S. Jensen, Bjerndrup - Maren Callesen… 1 0 0 0 Never
Tvilling, faddere ved dåben: Christian Thomsen, Todsbøl - Peter Erichsen, Bjerndrup Mark, - Christin… 1 0 0 0 Never
I 1925 boede hun på Augustenborg Landevej 53, Sønderborg ved Wilhelm Fr. Hansen, bagermester (hendes… 1 0 0 0 Never
I 1880 boede familien på Gothersgade 16 i Fredericia 1 0 0 0 Never
Forældre ugifte på fødselstidspunktet. Carl Gustav Dupont angivet som fader for barnet. 1 0 0 0 Never
Selvmord ved hængning 1 0 0 0 Never
Ridder af den Sachsiske Kroneorden 4. klasse 1 0 0 0 Never
Navn: Dupont, Jean Connille Stilling: Urmager 1 0 0 0 Never
Navn: Dupont, Bertel Stilling: Skomager 1 0 0 0 Never
Se "noter" ved broderen Simon 1 0 0 0 Never
Da værnepligtstiden nærmede sig, drog Simon og hans bror Anders til Amerika De vendte hjem ca. 2 år… 1 0 0 0 Never
Sejlede med dampskibet "Cap Ortegal" - jfr. udvandring. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
En af sønnerne havde en radioforretning i Aarhus 1 0 0 0 Never
Skilt fra Johanne Mathilde Hansen den 12. juni 1916, jfr. Flensborg Amtsgericht. 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben: Mette Lene Hansen, Kliplev - Eline Mortensen, Hjordkær - Christian Peder Hansen,… 1 0 0 0 Never
Ugift kniplerske på Pilegården, Nordby, Fanø. 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben: 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben: 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben: 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben: 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben: 1 0 0 0 Never
Som sergent har Lorenz Peter Bonnichsen bl.a. opholdt sig: 1 0 0 0 Never
Der findes et testamente på landsarkivet, Aabenraa. Æske nr. 2009-513. 1 0 0 0 Never
Jacob Hansen var egentlig uddannet mejerist i Kliplev og havde i nogle år haft købmanshandel i Ågade… 1 0 0 0 Never
Møllen er bygget omkring 1790. Ca. 1820 ejedes den af famlien Thyssen, hvor datteren, Else Thyssen b… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Tvedgårdvej 7 i Oksbøl pr. Nordborg Huset blev købt af bager Wilhelm Hansen og han fik dette overlad… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Info omkring Endrup Mølle: 1 0 0 0 Never
M.C.Mathiesen købte "Fedder Rolls gård", Østerende 1 i Højer og i 1827 byggede han gården op. 1 0 0 0 Never
Den 28. november 1804 Bodild Fedder Mathiesens hustru i Visby en datter som strax blev døbt 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Maja Kristine Jensen f. 1932 1 0 0 0 Never
Adopteret 1 0 0 0 Never
Blev skovfoged er faderen Sigfred Pedersen indtil omkring 1910, hvorefter hans søn Karl overtog embe… 1 0 0 0 Never
Skovfoged i Holthusene i Storarden ca. ml. 1860 og 1885, hvorefter sønnen Peder overtog embedet. 1 0 0 0 Never
Her på Blågårdsgade havde Carl Aller fundet ud af, at overføre billeder fra papir til sten. Han etab… 1 0 0 0 Never
Overtog embedet som skovfoged efter sin far og farfar. 1 0 0 0 Never
Gundershus har gennem alle årene været bolig for Skovriddere og Skovfogeder i Rold skov. 1 0 0 0 Never
Navn: Sigfredsen, Bertil Marinus Stilling: Arbejder 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Søster til 5 1 0 0 0 Never
Pierre Devantier og Marie LaBove kom begge fra Calais området og flygtede i 1661. Deres første stopp… 1 0 0 0 Never
Medlem af mange foreninger i Flensborg, og bl.a formand for Den slesvigske forening 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader til Marie Knakkergaard. 1 0 0 0 Never
Fra Aarhus lokalhistorie, Holme: 1 0 0 0 Never
Erkendt at være fader til barnet. Søren er tjenende i Salten, Them sogn. 1 0 0 0 Never
Gårdejer og folketingsmand for Skanderborg Amts 3. valgkreds. Født 11. januar 1847 i Møldrup som søn… 1 0 0 0 Never
Gift i Amerika 1 0 0 0 Never
Gift i Amerika 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Ugift. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Frederikke Rasmusdatter 27.5.1829 - er på daværende tid allerede gift. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ejer af Vehl og senere Elmegård i Perbøl. 1 0 0 0 Never
I 1869 bygger hun som enke huset Ågade 17 i Kliplev 1 0 0 0 Never
Gården blev 1862 flyttet udenfor byen - det nuværende Lykpold. Christian fik de gamle bygninger der… 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Store Ladegård. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. Murersvend fra Seggelund. 1 0 0 0 Never
Berthel Closter er logerende træskomager ved ægteparret Christina Fallesen og Christian Hansen Schmi… 1 0 0 0 Never
Johann Thomsen var Grenadier ved Captajn von Biellandts regiment. 1 0 0 0 Never
Forlovere: Peder Pedersen i Terpling og Søren Nielsen i Tvile. 1 0 0 0 Never
Faddere: Søren Eegs kone af Adserbøl bar det, Mette 1 0 0 0 Never
Sybrandt var født på Rømø, hvor faderen var kaptajn, og i 1898 begyndte han ved det tyske postvæsen… 1 0 0 0 Never
Udvandret til USA uden tilladelse - og for at slippe for militærtjeneste. 1 0 0 0 Never
Bygger i 1864 gården "Kogang" på Søgaards Mark, flytter derefter til Todsbøl, Bjolderup sogn 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Hvor længe Aksel Emil Nielsen var skovfoged vides ikke endnu, men sikkert er det fra 1926-1930. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Nymand navnet blev tilføjet, da en tidligere slægtning Jürgen Jürgensen tilflyttede Bolderslev. Det… 1 0 0 0 Never
T3/1 ejerforhold 1 0 0 0 Never
To sønner og en datter er gift i 1817 1 0 0 0 Never
En del af en fortælling fra Gantrup og omegn: 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
I 1899 byggedes et af de første missionshuse i Nordslesvig. H.P.A., købmand i Bolderslev, som i mang… 1 0 0 0 Never
Hun flyttede ca. 1922-23 ind som husbestyrer hos sin bror, Hans Hansen Eskildsen, der i 1920 1 0 0 0 Never
4.2.1774 lod han stævne Mads Poulsen Wacker, som havde forført hans datter Anne Marie Høeg, som hend… 1 0 0 0 Never
Anmeldt 8 November 1868. Ægtefolk, har købt et Boelsted i Karup. Født 25de September 1843 paa Viborg… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Lissi Kofod, 1932 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
I nogle år var hun ansat på infirmeriet på Høegh Guldbergs Gades Kaserne. Hun er formand for Kaløvig… 1 0 0 0 Never
Var i 1920 i Danmark for at besøge hans mor, samt i Norge for at besøge venner. Herefter vendte han… 1 0 0 0 Never
Ugift, udlagt barnefader ved Christian Koefod 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader i 1824 ved Ludvig Martin Meyer 1 0 0 0 Never
Faldet som sygebærer i 1. VK 1 0 0 0 Never
Mange af børnene er "kun" døbt Jensen, men har fået efternavnet Refsgaard ved Kgl. bevilling i 1905.… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Barnløst 1 0 0 0 Never
Her er brugt udelukkelsesmetoden, idet jeg ikke finder Peters fødsel/dåb direkte. 1 0 0 0 Never
Hans Adolph Johansen studerede i mange år teologi i København, men dumpede i 1873 til eksamen, hvorp… 1 0 0 0 Never
Efter brylluppet købte de en gård i Hviding sogn, som de havde i 18 år. 1 0 0 0 Never
Forældrene kom fra Sverige. 1 0 0 0 Never
Medlem af Skodsbøl frivillige brandværn. 1 0 0 0 Never
J.P.B. var nogle år kådner på Philipsborg Mark i Ullerup sogn og havde derefter en ejendom i Bovrup,… 1 0 0 0 Never
J.P.B. gik bl.a. i skole i Bovrup, blev uddannet ved landbruget hjemme, overtog efter sine forældre… 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Faddere: Karen Hansdatter fra Grisbæk bar 1 0 0 0 Never
Faddere: 1 0 0 0 Never
I stiftelsesdokumentet af 10. januar 1905 står der: Jeg ansøger kirkeforstanderskabet i Højer om, at… 1 0 0 0 Never
Gårdejer Boh Feddersens, (tidligere bosat i Gaden, til sidst i Højer) datter, Rosine, stiftede 16. j… 1 0 0 0 Never
Niels Thygesen Gram overtog gården efter forældrenes død. 1 0 0 0 Never
Hans Jensen Bonde 1833 - 1849, ejer af Fynshavvej 8. 1 0 0 0 Never
Jens Hansen Bonde 1856 - 1883 1 0 0 0 Never
Hans Christian Fogt 1895 - 1913. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift. 1 0 0 0 Never
Efter konens død udrejst til Tyskland, videre ubekendt. 1 0 0 0 Never
20.11.1842 Fra Vrold og hjem til Taaning sogn 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, tjenende på Ulrichsdahl 1 0 0 0 Never
Ses ikke i Sanderum sogn ft. 1860 1 0 0 0 Never
Fundet død på Assens landevejen i Nærheden af Grisehuset den 27. januar 1828 om Morgenen. 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Dekoreret med dannebrogskorset. 1 0 0 0 Never
Broder Ocksen Feddersen blev af sin samtid karakteriseret som en af egnens rigeste bønder. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Gården har bl.a. haft følgende ejere: 1 0 0 0 Never
Ejere af gården: 1 0 0 0 Never
1826 køber han en gård i Mjolden af Peder Hansen Ulv og Zidsel Marie og i 1830 køber han yderligere… 1 0 0 0 Never
Axel Zimmermann (1820-1897) 1 0 0 0 Never
Gården på Randerupvej 124 har bl.a. haft følgende ejere: 1 0 0 0 Never
Født i Hedegård nord for Ribe. Samme dag som hun gifter sig med Niels Ocksen Hage, bliver hendes dat… 1 0 0 0 Never
Fik fødegården. 1 0 0 0 Never
Uddannet paa Snedsted Seminarium 1844 og derefter privatlære r i Forballum. Lærer i Mjolden 1848-185… 1 0 0 0 Never
Ejere af gården, bl.a. 1 0 0 0 Never
Johan Johansen, Hansʹ tvillingebror, blev landmand og rejste til USA. Her blev han soldat og deltog… 1 0 0 0 Never
Valgtes som medlem af Stænderforsamlingen i Viborg 1 0 0 0 Never
Til Blochs efterfølger havde den grundtvigske kreds udset pastor L.C. Hagen, der havde vikarieret fo… 1 0 0 0 Never
Broder Ocksen havde i sin tid overtaget gården efter sin svigerfader, Hans Hansen Kræmer. 1 0 0 0 Never
Kom til Blæsbjerg i Skast 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Overtog moderens fødegaard i Randerup - sognefoged. Formand for Sønderjydsk 1 0 0 0 Never
Udlært kommis og udvandret til USA. 1 0 0 0 Never
Det er umuligt, at være 100% sikker på, at det er den rigtige Jacob Damsgaard, idet der måske er fle… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
De boede Forballum. De to døtre var gift med Peter Jørgensen fra Raahede. Hans overtog først faderen… 1 0 0 0 Never
Marie Caroline Brodersen lærte husgerning og havde et ophold på Rødkilde Folkehøjskole. 1 0 0 0 Never
Fra wikipedia: Peder Moos var en dansk møbeldesigner og snedker, som selv byggede næsten alle sine m… 1 0 0 0 Never
Blev hjemmedøbt på fødselsdagen og fremstillet i kirken den 16. marts 1827. Faddere ved dåben var gå… 1 0 0 0 Never
Anike og Rasmus fik 15 børn, men vist nok kun 2 blev voksne. 1 0 0 0 Never
1781 køber PJB Lydumgaard sammen med sin svoger Hans Hansen Kruse. HHK overtager selv gården i 1783 1 0 0 0 Never
Ved Mads dåb: 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab. 1 0 0 0 Never
I ægteskabet var 2 børn, som begge døde i barndommen 1 0 0 0 Never
Der findes et interview fra 1965 på kasettebånd i Steno Museets Samlinger 1 0 0 0 Never
Obituary for Kirsten "Kris" Olson 1 0 0 0 Never
I 1890 købte han Ottersbøl Mølle. Den nedbrændte i 1895, hverefter der blev opført en hollandsk vind… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader for Hans Brodersen, født 1794 i Ullerup sogn 1 0 0 0 Never
I alt 10 børn, heraf lever de 8 1 0 0 0 Never
Fødsel/dåb ikke fundet i kirkebogen 1 0 0 0 Never
1950erne. Chr. Byllemos skænker klubben, Frem i Egernsund, en fodbold. 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
I Thomsens tid var der vinterskole for Sofiedals børn, indtil man i 1846 fik råd til at bygge en sko… 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Niels Andersen Hansen overtog sin fødegård i Forballum, og det var i hans hjem, Christen Kold kom ti… 1 0 0 0 Never
Han blev gift med Wilhelmina Collin i Vor Frue Kirke i Haderslev den 27. maj 1764. Da var han dragon… 1 0 0 0 Never
Fødselsstedet er usikkert. Amsterdam er nævnt i forbindelse med hendes død i Haderslev, hvor forældr… 1 0 0 0 Never
Faddere: fasteren enken Mette Margrethe Pedersdatter bar barnet, 1 0 0 0 Never
Blev af jordemoderen hjemmedøbt, fordi der på den tid ingen præst var i sognet, 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Den 27. december 1962 opstod en brand ved Anna Nielsen, da man var ved at tø nogle rør under taget o… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
1891: Landmand i Bodsbüll, fhv. møller på Nørremølle 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Niels Jensen Rosenkrantz, til Hevringholm og Tange 1 0 0 0 Never
1486 Hofsinde, 1493 Amtmand på Flensborg, 1506-10 Sønderborg,1519 Lehnsmand Hundsbæk 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Anders Sørensen fæstede 1705 en gård i Kolt, som senere blev tilskødet Konstantinsborg gods. Margret… 1 0 0 0 Never
1769 køber han Refsgaard til selveje sammen med Peder Madsen - de havde den tidligere som fæste. 1 0 0 0 Never
Mads Lydersen (1672-1748) er fundet som den tidligste på ejendommen, der oprindelig hed Refshoved og… 1 0 0 0 Never
Carl bor i 1899 i Vojens. Han er søn af Hans Petersen (udvandret til Amerika) og Hans' afdøde hustru… 1 0 0 0 Never
Nævnt som åndssvag 1 0 0 0 Never
Beck, Johan Paulsen, overstyrmand; f. 10/1 1 0 0 0 Never
Jes Peter var oprindelige kommuneforstander i Spandet, men i 1920 indfriede han den del hypoteker fo… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Jens Fogt 1913 - 1919 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Der ses ingen børn FT 1890 og 1901 1 0 0 0 Never
Oprettede udflugtsstedet "Seewarte" (havblik) i Hostrupskov. 1 0 0 0 Never
Født som "uægte", da forældrene endnu ikke var gift, men kun forlovede. 1 0 0 0 Never
Tvilling til pigebarn født 11.3.1815. Børnene er tilsyneladende født med godt en måneds mellemrum. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
J.P.Hansen deltog i 1. verdenskrig og blev såret i 1915 i Elsass og 1916 ved Somme. Han var formand… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Faldet i 1. VK 1 0 0 0 Never
Født uden for ægteskab - se Scrapbog. 1 0 0 0 Never
Ved bevilling af 4.12.1933 er barnet adopteret af bogholder Jens Norberg Jensen f. 28.12.1893 i Ikas… 1 0 0 0 Never
Fik i alt 9 børn, 5 lever endnu i 2009, heraf 2 i Canada og 1 i USA; Signe og 1 yderligere i DK. 1 0 0 0 Never
Indmeldt i folkekirken af moderen den 30. maj 1927 1 0 0 0 Never
Moderen opholdt sig under undfangelsen af Hanne C.H. i Gudberg sogn 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Christen Hansen Sørensen f. 1863 1 0 0 0 Never
Der findes et mindeblad, skrevet af hans søster, på Rigsarkivet (online). 1 0 0 0 Never
1877 Gift og bor i Rurup. 1 0 0 0 Never
Gift og bor i Flensborg 1 0 0 0 Never
Gift og bor i Egernsund 1 0 0 0 Never
Ugift. Hun styrede i en årrække huset for landmand Schmidt i Højstrup, senere Kolstrupgård i Aabenra… 1 0 0 0 Never
Ingen børn. 1 0 0 0 Never
Løjtnant til Maglegård, hvilken han købte 1744 da vornedegårdene der 1 0 0 0 Never
Margrethe Elisabeth Jensdatter Kofoed is known to have had nine 1 0 0 0 Never
Søren Laursen Borringholm bliver indskrevet ved Københavns 1 0 0 0 Never
Fra Claus Kjøller nedstammer alle ægte Kjøllere på Bornholm. 1 0 0 0 Never
Side 73b. 1691. 22 og 23. Juni. 1 0 0 0 Never
From Jørn Klindt's book "På sporet af de første Kofod'er", published 1 0 0 0 Never
Peder Hansen Kofoed was a Captain, council member, and later mayor of 1 0 0 0 Never
Koefoed-stamtavle A side 1 1 0 0 0 Never
Occupation: Land-owner (Proprietær) 1 0 0 0 Never
Hun lader gården gå videre til sin søn Christen Clausen Kjøller, som 1 0 0 0 Never
Occupation: Mayor (Borgmester) of Rønne. 1 0 0 0 Never
Occupation: Land-owner (Proprietær) 1 0 0 0 Never
Måske søn af... 1 0 0 0 Never
Occupation: Mayor (Borgmester) of Rønne. 1 0 0 0 Never
Occupation: Mayor (Borgmester) of Rønne. 1 0 0 0 Never
Oberstløjtnant i svensk tjeneste, senere kaptajn i den danske søetat. 1 0 0 0 Never
Professor ved Københavns Universitet. 1 0 0 0 Never
enke 1482 1 0 0 0 Never
Kyrning-slægten 1 0 0 0 Never
Oxie herred 1 0 0 0 Never
Døde uden livsarvinger 1 0 0 0 Never
Oprindeligt hedder LPB kun Lorenz Petersen. Büllemoos-efternavnet kommer nok til, at Lorenz Petersen… 1 0 0 0 Never
Ugift i 1925. 1 0 0 0 Never
Ugift. 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
1948 Udtrådt af folkekirken. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Flytter fra Bistrup til Gyrstinge sogn i 1863. Samme år flytter hun fra Gyrsting til København 1 0 0 0 Never
Står fadder til bl.a. Elna Johanne Nielsen (Nilsson). 1 0 0 0 Never
Frans står anføt som udlagt barnefader. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
HAMMERTOFT Peter direktør; f. 26/12 1924 i Kbh; søn af direktør Axel Hammertoft (død 1938) og hustru… 1 0 0 0 Never
Tao Michaëlis 1 0 0 0 Never
Ugift gårdejer i Nr. Vollum, Brede sogn. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
..også kaldet Christian Smed eller Christian Pedersen Smed. 1 0 0 0 Never
Ugift husbestyrerinde ved søsteren Christine og manden Byriel Sørensen. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Har været medlem af metodistisk trossamfund, men genindtrådt i folkekirken i 1953 1 0 0 0 Never
Ugift. 1 0 0 0 Never
Ugift. Overtog "Damgård" i Moltrup efter forældrene. 1 0 0 0 Never
Var tjenestepige ved Peder Nielsen inden ægteskabet. 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Overtog stedet "Seewarte" i Hostrupskov i 1972 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. 1 0 0 0 Never
Kromand i Rosenkranz, senere forpagter Ved Gaden i Rudbøl. Derefter gårdejer i Mjolden og i 1905 ble… 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
En overlevering i familien mener at vide, at hun skulle være i slægt med den engelske admiral Nelson… 1 0 0 0 Never
Omkom under stormfloden ved Wassersleben på vej hjem fra Flensborg med hestekøretøj 1 0 0 0 Never
Er ikke fundet i Højer sogn. Moderen stammer derfra. Måske Gram eller Haderslev 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Hansine f. 1856 1 0 0 0 Never
Forlod manden før 1853 1 0 0 0 Never
Var i mange år leder af sognets Ungdoms- og Foredragsforening og havde i tidens løb mange tillidshve… 1 0 0 0 Never
Han deltog i Treårskrigen og var med i slagene ved Fredericia og Isted. 1 0 0 0 Never
Dannebrogsmand. 1 0 0 0 Never
Morten Pedersen Damsgård var søn af Peder Eskesen i Vitved. Morten Pedersen nævnes 1717 i Ringkloste… 1 0 0 0 Never
Lundgård var en stor enstedsgård i Skovby sogn, den var på Peder Nielsens tid på næsten 9 tønder har… 1 0 0 0 Never
Ugift. 1 0 0 0 Never
Det stod ringe til, da Niels Pedersen overtog sin svigerfar Mourits Christensens gård i Skanderborg… 1 0 0 0 Never
Af tingsvidnet fra Hjelmslev herred 1716 ses, at Christian Mouritsen havde været kgl. majestæts foge… 1 0 0 0 Never
Død før 1716. Da der blev holdt skifte efter hans far Mourits Christensen, tjente han under general… 1 0 0 0 Never
Mette Mouritsdatter var også arving efter sin barnløse søster Anne Mouritsdatter i 1716, hun boede d… 1 0 0 0 Never
Bertel Groersen betalte 1731 husbondhold for sin fars selvejergård i Mesing. Af tre børn blev så vid… 1 0 0 0 Never
1716 tingsvidne indskrevet i Hjelmslev herred, Skanderup og Ry birkers tingbog, følgende (fork.): Re… 1 0 0 0 Never
I 1662 blev Skanderborg ladegård delt og fæstet ud til tre bønder og er hver sat for skyld og landgi… 1 0 0 0 Never
1639 student fra Randers Skole, tog 1640 teologisk eksamen med laud. og kaldtes 1647 til adjunctus e… 1 0 0 0 Never
Karen Christensdatter bekostede et epitafium i Haslund kirke over sin mand og sig selv: " Hr. Otte T… 1 0 0 0 Never
Født i Lyngå præstegård 21. marts 1608, blev optaget i Sorø skole 19. juli 1622, med eksamen 31. maj… 1 0 0 0 Never
Ingeborg boede i Væt. Hendes mands navn er ikke kendt, og han må være død før 1661, idet hun er inds… 1 0 0 0 Never
Først fæster i Haslund, fra 1625 fæster i Torup Ladegård. Da Christen Keldsen døde omkring 1650 fæst… 1 0 0 0 Never
Han var præst i 45 år. 1 0 0 0 Never
Han var tillige Propatitus (provst) over Galten herred og menes at have været præst på stedet henved… 1 0 0 0 Never
Student fra Randers 1676, kandidat 20. september 1679 og sognepræst i Vinkel og Rind i 1682. Provst… 1 0 0 0 Never
Jørgen Jensen Torup blev sognepræst i Ring og Føvling 6. november 1688 og blev gift med Gertrud Mari… 1 0 0 0 Never
Ingen arvinger. 1 0 0 0 Never
Jørgen Bars er nævnt i skifterne efter Anne Torups far. Her kaldes han Hans Bars, forhen regimentssk… 1 0 0 0 Never
Else Jensdatter Torup blev altså gift med sin fars eftermand i embedet Peder Sørensen Vinding, som b… 1 0 0 0 Never
Jens Pedersen Torup Vinding blev kandidat 155. maj 1717 og i 1728 person kapellan for sin far i Øste… 1 0 0 0 Never
Laurits blev gift med sin bror Jens Pedersen Torups kones søster, og blev 19. september 1729 sin far… 1 0 0 0 Never
Datter af organist i Horsens, Johannes Richter og Bodil Olufsdatter. 1 0 0 0 Never
Peter M. Mohr blev sekondløjtnant ved Aalborg stifts nationale infanteriregiment i Kær herreds kompa… 1 0 0 0 Never
På en mindetavle opsat i Nør Galten kirke findes følgende indskrift (fork.): "Til en velsignet og ve… 1 0 0 0 Never
I Dalbyneder kirke findes en oval mindetavle med ramme af form som en laurbærkrans omgivet af svæven… 1 0 0 0 Never
Han blev student fra Aarhus 1671 og blev kaldet til sognepræst i Sjelle den 4. august 1679 og ordine… 1 0 0 0 Never
Efterfulgte svigerfaderen præsteembede, men blev i 1695 præst ved Skt. Ibs kirke i Horsens og der dø… 1 0 0 0 Never
Efterfulgte Karen Ottesdatters første mand i præsteembedet. 1 0 0 0 Never
I Fjaltring kirke findes et epitafium med en meget lang tekst i guld på sort bund (fork.): "Christop… 1 0 0 0 Never
Otte blev kandidat 16. september 1706 og sognepræst i Hammel i 1716. 1 0 0 0 Never
Clara Eleonora Ovesdatter og hendes første mand, Niels Jensen, søgte om tilladelse til at blive gift… 1 0 0 0 Never
Maren havde en søn født uden for ægteskab. Han var over et år gammel, da Rasmus Randlev på hendes og… 1 0 0 0 Never
Anne Margrete Christensdatter blev i 1739 gift med møller Envold Jensen i Fuldbro Mølle. De havde da… 1 0 0 0 Never
I 1743 tjente han hos seigneur borgmester Møller i Horsens, og da der blev holdt skifte efter hans f… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Han bliver valgt til Den Nørrejydske Stænderforsamling i Viborg, der sammen med stænderforsamlingern… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. Kudsk på Fuglesang. 1 0 0 0 Never
Ved barnets fødsels kaldes han Hugger til efternavn. Dette er nok hans stilling. 1 0 0 0 Never
I 1680 var han residerende kapellan i Domkirken. Han blev senere præst i Alling. 1 0 0 0 Never
Anders Christensen Vinding blev student fra Horsens skole i 1703, kandidat i 1711 og sognepræst i St… 1 0 0 0 Never
Anders Christian Vinding blev i 1763 præst i Storring efter sin far. 1 0 0 0 Never
Morten Sørensen Berg efterfulgte sin svigerfar Christoffer Liime i embedet. 1 0 0 0 Never
Ved skiftet nævnes, at hvad arvinger angår, så siden den salig mands eneste søn Johan Christian Beck… 1 0 0 0 Never
Student fra Roskilde 1669, præst i Hornslet 1675. 1 0 0 0 Never
Faldet i 1. verdenskrig. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 1 0 0 0 Never
Han var ridefoged på Vejrupgård på Fyn, inden han købte Barsbøl i 1678, og herrefoged for de Trøjbor… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. Opholder sig på Krusmølle. 1 0 0 0 Never
I flg. kirkebogen, var Anders Aggesen en meget kristelig mand, som døde i militær lazarettet i Brams… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, Hans Peder Sandersen på Møen. 1 0 0 0 Never
Sømand. Udlagt barnefader. 1 0 0 0 Never
I 1736 indførte Christian VI regler i hele Sønderjylland: Alt tiggeri blev forbudt. Hver by, kommune… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. 1 0 0 0 Never
Johannes tog hyre på et fiskefartøj, som i sommeren 1943 sejlede ind i 2 miner ud for Eckernførde. J… 1 0 0 0 Never
Om bord var også Hans Brodersen fra Todsbøl samt hendes søster Ellen. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
1928, stadig ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
1815 1 0 0 0 Never
1812 1 0 0 0 Never
Efter forældrenes død, bor de 3 børn ved Erich Rasmussens søster Maren og mand i Stubbæk. 1 0 0 0 Never
Køber i 1823 en mindre ejendom i Stubbæk, derefter ved toldvæsenet på Ærø. 1 0 0 0 Never
Han kom frisk og sund til København fra en lang sørejse. Kort tid efter blev han syg og døde på et h… 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Blev også kaldet Jørgen Brand. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Kolonist. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. P.t. på Julianeholm. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, J.J. tjenestekarl på Treltofte. 1 0 0 0 Never
Elektriker, udlagt barnefader. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Hans Carl Hansen (f. 1939), senere Mikkelsen. 1 0 0 0 Never
Sille Wolline Schmidt (Gestrup 28. juni 1872 -), uddannet fra Augustenborg Seminarium 1893, lærer i… 1 0 0 0 Never
Anført som "uægte" 1 0 0 0 Never
I stiftelsesdokumentet af 6. november 1822 står der: Efter min død er det mit ønske, at hvad renter… 1 0 0 0 Never
Medstifter af AGS og en flittig gæst på byens stadion. Var udlært murer hos Ottomar Langschwager, me… 1 0 0 0 Never
Dette er en beskrivelse af hvordan man fejrede et bryllup i 1800 tallet på Ærø. Brylluppet fandt ste… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Optages i Det danske Nationalregister i 1921. 1 0 0 0 Never
Katolik 1 0 0 0 Never
Om bord var også Hans Brodersen fra Todsbøl samt hendes søster Cathrine Dorthea. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
I forbindelse med oprettelse af legatet står der følgende: I mit testamente af 6. august 1866 vil je… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Familien videresolgte Schæferholm i 1855 til Christen Nissen Brodersen fra Sønderylland. Han var høk… 1 0 0 0 Never
Ugift, ingen børn 1 0 0 0 Never
Ikke bekræftet, at det er ham - men sandsynligt. 1 0 0 0 Never
Name: Marinus Brodersen 1 0 0 0 Never
Ægteparret drev i en årrække en landejendom på Bjerndrup Mark. Omkring 1930 overlod de den til en sø… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Lauritz Lunding f. 2.4.1872 1 0 0 0 Never
Ridder af Dannebrog, kommuneforstander og herefter 4 år i sognerådet. 1 0 0 0 Never
Iflg. kirkebogen er det Jens Rasmussen Krichau født 1859 som er død 9. april 1864. Det må dog bero p… 1 0 0 0 Never
Dannebrogsmand 1 0 0 0 Never
Johanne Augusta Meyer blev konfirmeret den 30. september 1866 i Nibe Kirke. Hun boede hos sin plejem… 1 0 0 0 Never
I 30 år var han læge i Lemming, og hans praksis drives i dag videre af sønnen Peter Eiersted og læge… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, Rasmus Petersen, tjenestekarl - tjener i øjeblikket (år 1865) i Horsens 1 0 0 0 Never
Skilsmisse 1843-1845 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, fra Krummwisch 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Kirkeældste i Holbøl, 1892 1 0 0 0 Never
Grevinde af Leiningen og Dachsburg 1 0 0 0 Never
Grevinde af Ahlefeldt 1 0 0 0 Never
Frederik Vilhelm af Slesvig-Holsten, Sønderborg, Augustenborg. 1 0 0 0 Never
Kristian August af Slesvig-Holsten, Sønderborg-Augustenborg 1 0 0 0 Never
Komtesse af Danneskjold-Samsøe 1 0 0 0 Never
Frederik Kristian af Slesvig-Holsten, Sønderborg-Augustenborg 1 0 0 0 Never
Charlotte Amalie Wilhelmine af Slesvig-Holsten 1 0 0 0 Never
Frederik Kristian den yngre 1 0 0 0 Never
Prinsesse af Danmark og Norge 1 0 0 0 Never
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 1 0 0 0 Never
Lovise Sofie af Slesvig-Holsten, Sønderborg-Augustenborg 1 0 0 0 Never
Frederik Kristian Avgust, Frederik den 9. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Frederik den 7. 1 0 0 0 Never
Grevinde Danner 1 0 0 0 Never
Frederik den 5. 1 0 0 0 Never
Arveprins 1 0 0 0 Never
Kong Christian den 8. 1 0 0 0 Never
Arveprins 1 0 0 0 Never
Christian den 9. 1 0 0 0 Never
Frederik den 8. 1 0 0 0 Never
Christian X. 1 0 0 0 Never
Dronning Alexandrine 1 0 0 0 Never
Frederik den 9. 1 0 0 0 Never
Dronning Ingrid 1947-1972 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
En anden af vore bedste unge Karle her fra Kliplev, Johan Jessen, Søn af Landsmand Asmus Jessen i Kl… 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
De fik i alt 7 børn, hvoraf kun 2 efterlevede moderen Mette Dorothea Rode 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Fra Rurup krønike: 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Formand for Sønderjydske Krigsdeltagere 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Hendes søn Jens er det 4. barn født uden for ægteskab. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Tvilling 1 0 0 0 Never
Tvilling 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. 1 0 0 0 Never
Kommer i pleje ved bedsteforældrene i Lundtoft 1 0 0 0 Never
Udvandrede til USA og vendte senere tilbage, døde ugift - som amerikansk statsborger 1 0 0 0 Never
Barnløst 1 0 0 0 Never
1949 Dannebrogsmand 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
En Granat havde ramt den Hytte, hvori han og 4 andre boede. De var alle blevne dræbte og begravede u… 1 0 0 0 Never
Bygger Lindelygård i 1879. 1 0 0 0 Never
Kaldenavn: Steffensen 1 0 0 0 Never
Jørgen Friedrich Bendixen overtog Hardeshøj Færgekro d. 26. oktober 1819 og blev derved den nye gæst… 1 0 0 0 Never
Byggede Lundsbjerg Kro, og drev den til hans død i 1860. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader tjenestekarl Jørgen Christian Olsen 1 0 0 0 Never
Jfr. kirkebogen: Faderen sagdes at være Anders Niels Jørgensen, tjenende på Pedersholm ved Vejle 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Dødsannonce Flensborg Avis 2.8.1910 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. Der er en god mulighed for, at der er tale om Emil Amandus Jensen, født omkring 1 0 0 0 Never
Edslev Mølle 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, tjenende i Haarby 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ved hans død angives, at de har fået 9 børn hvoraf 8 er levende 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt og selv tilkendegivet barnefader til Asta Andreasen født 1897 1 0 0 0 Never
Ugift købmand på Sydstrande, Store Magleby 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
I bestyrelsen for Sygekassen 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift. Overtager fødegården i 1906 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Hende fra "Ingrid og Lillebror" i fjernsynet 1 0 0 0 Never
Ridder af Dannebrog 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Tilflytter København fra Columbia i 1904 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ved hendes dåb står der følgende i kirkebogen: 1 0 0 0 Never
(Efter Thaarup 1843.) 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Bryggeriet blev senere lagt ind under bryggeriet Holsten-Brauerei 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader. Soldat ved 3. Jyske Infanteriregiment 1 0 0 0 Never
Opfostringshuset blev oprettet i 1753 og modtog de første elever i 1755. Eleverne var drenge af enli… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, tjenende i Ubberud sogn 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved datteren Mette Marie Adslev 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Christian Christensen 1871 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Kroen brændte ved juletid 1901. 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, skibstømrersvend 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Døde på hovedlandevejen ved Lundtoft kro i følge ulykkestilfælde under militær dobbeltild 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ukendt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Hans Christian Petersen født 1862 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Virkede en tid i København og var siden lærer i 5 år ved Magleby skole på Møn I 1916 kom han til Nys… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Udlagt som barnefader, Jens Peder Dahl, karl på Kjeldgaard 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
1847, Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Mindeblad findes på Rigsarkivet (online) 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Senere angivet som Peter 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Fra bbein.dk: Han var i mange år bager i Markedsgade 3. Mens familien boede i Vestergade gik Mary i… 1 0 0 0 Never
Formand for Løgumkloster egns sygekasse, tjener på Central Hotellet og grisefarmer i stalden bag hot… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
1893, sønnerne er alle i Amerika 1 0 0 0 Never
Ejede Runde Mølle i Løjt, Hotel Danmark i Aabenraa, men udvandrede til Californien efter fallit. 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader til samtlige 4 børn 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Forældre: Rita Anna Petrea Hansen og Ejner Hansen, Sundby sogn 1 0 0 0 Never
Adopteret af Nis Meng, f. 29.3.1876 i Tyrstrup og Grethe Marie Tinglev, f. 23.6.1876 i Skanderup sog… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, tjenestekarl i Nypøl 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Jens Eyberts Plads 3, Dragør: 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader ved Christina Toft f. 22.2.1844 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader matros Jacob Maag af Løjt Kirkeby 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader til Hans Chr. Lindhard 1824 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Angivet som fader ved Anne Christine Johannsen. 1 0 0 0 Never
Efterlader ingen børn 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Død p.g.a trafikulykke i snevejr ved Bovrup Bæk, Varnæs 1 0 0 0 Never
I ægteskabet var der 2 børn, som begge døde i en tidlig alder. Hun efterlader sig altså ingen livsar… 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
Ugift, udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
KB bemærkning i 1936: En søn og to døtre udvandret til Amerika 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader til Johan Georg Løhde 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader Christian Jacob Æbeløe 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Fra Vikja.dk: 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ved hans død skriver præsten i kirkebogen: Friedrich Conrad Reinholdt er født den 5. april 1744 i Ha… 1 0 0 0 Never
Fra Wikipedia: 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
1835, ingen børn anført (3 døde inden 1835) 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ingen børn 1 0 0 0 Never
I 1921 plejebarn hos farbroderen Lorens Peter på Søgaard Mark, Kliplev sogn 1 0 0 0 Never
Også kaldet "Laust Abild" 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt og vedkendt sig faderskabet. Hans Pedersen er husforpagter i Vester Hæsinge og gift (1889) 1 0 0 0 Never
Helene Moltke, født Petersen, grevinde, konsulent for specialundervisning, Tønder. Hun var gift med… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Dødsårsag: Alderdomssvaghed 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, soldat i Ertebjerg 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader Dominicus Petersen fra Broballe, tjenende i Holm 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader til Dan Eskildsen, jfr. KB fra Ring sogn 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Barnløst ægteskab 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Kaldet "Hans Abild" 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Faddere ved dåben: bager Asmus Sommerlunds hustru Kirstine fra Vejen - gårdmand Marius Hansen fra Te… 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, tjenende i Varnæs 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Døde ved at styrte ned fra en bygning 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader 1 0 0 0 Never
Tilsyneladende ugift 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader fra Sanderum 1 0 0 0 Never
Ugift 1 0 0 0 Never
Ugift restauratør 1 0 0 0 Never
Udlagt barnefader, tjenestekarl i Gabøl, Nustrup sogn 1